Installatiebedrijven
Installatiebedrijven
Van Dam Technisch Beheer BV in
Rosmalen
[Terug naar plaats Rosmalen]
Van Dam Technisch Beheer BV
De Grote Elst 60
5246JR Rosmalen

tel: 073-6440908

Extra informatie

Familiebedrijf van dam   
De van dam groep is een familiebedrijf en dat is merkbaar en voelbaar, zowel binnen als buiten het bedrijf. 
 
Het karakter wordt bepaald door de mensen die er werken: warm, bezield en toegewijd. Het bedrijf kenmerkt zich door een diepgeworteld verantwoordelijkheidsgevoel en de vaste wil integer te zijn in doen en laten. Het bedrijf concentreert zich op zaken die er echt toe doen: langetermijnoplossingen en langetermijnrelaties met klanten, werknemers en zakenpartners.  
 
Geschiedenis 
 
Wijlen de heer G. van Dam begon het installatiebedrijf in 1935 als loodgietersbedrijf. Na verloop van tijd werden daar de afdelingen elektra, verwarming en ventilatie aan toegevoegd. In de jaren zestig is het bedrijf voortgezet door de zonen van de oprichter, de heren T. van Dam (overleden in 1998) en G. van Dam sr. Sinds die tijd is het bedrijf sterk uitgebreid. 
 
Totaalinstallatiebedrijf 
 
Het bedrijf is uitgegroeid tot een alom gerespecteerd totaal- installatiebedrijf dat zijn werkterrein heeft in een groot gedeelte van Nederland. De overnames van de installatiebedrijven Schulten uit Raalte, Flim uit Rijssen, Joldersma uit Almelo en Smid uit Sellingen in de jaren negentig leidden tot de vorming van de van dam groep. 
 
In 2000 is De Leeuw Installaties uit Rijssen toegevoegd aan de van dam groep. In 2006 opende het filiaal in Rosmalen zijn deuren. Door een hechte samenwerking tussen de verschillende bedrijven is het werk- terrein technisch en geografisch sterk uitgebreid. 
 
Missie 
 
Wij zijn een installatiegroep die zijn wortels heeft in het Twentse Rijssen. In de installatietechniek zijn wij zowel trendsetter, als trendvolger. 
Als trendsetter in de vorm van onze gekozen installatie-mogelijkheden c.q. technieken, als trendvolger voor wat betreft de mogelijkheid van toepassing van de gekozen energievorm in de installatietechniek. 
 
 
Wij willen voor onze klanten ook deze beide toepassingen al naar gelang hun wens of behoefte toepassen. Door middel van onze openheid en deskundigheid willen wij een betrouwbare partner zijn bij zowel de voorbereiding, als de uitvoering van projecten in bijna heel Nederland. Voor wat betreft de kwaliteit, kunnen wij een beroep doen op onze zeer gemotiveerde en deskundige medewerkers die iedere keer weer aantonen dat door scholing en inzet ieder project weer tot tevredenheid van opdrachtgevers opgeleverd wordt. 
 
Visie 
 
De van dam groep ziet diverse ontwikkelingen in de branche en in de markt. Onder andere ketenintegratie, energievoorziening, energiemanagement, strengere milieuwetgeving, nieuwe technologieën, duurzaamheid en MVO zijn belangrijke ontwikkelingen die maken dat installaties een steeds belangrijkere rol en een groter aandeel gaan vormen in het bouwproject. Dit zal ook richting de toekomst steeds verder ontwikkelen. 
 
De installaties worden daardoor steeds ingewikkelder waardoor de rol van de installateur verandert van onderaannemer naar partner. De installaties vormen een steeds groter deel van het totale bouwproces, kosten, tijdspad en ontwerp van een project.  
Door openheid en deskundigheid wil de van dam groep een betrouwbare partner zijn binnen dit traject van de realisatie van deze projecten in heel Nederland. Om de kwaliteit binnen dit traject te waarborgen beroepen wij ons op onze zeer gemotiveerde en deskundige medewerkers. Door de optimalisatie van het kennisniveau en het bewerkstelligen van kennisdeling willen wij elk project tot tevredenheid van onze opdrachtgevers opleveren. 
 
Kwaliteitszorg 
 
Kwaliteit, Arbo en Milieu 
 
Het beleid van de van dam groep is dat er een constante aandacht is voor kwaliteit, arbo en milieu. Hierin is naast de zorg van kwaliteit ook aandacht voor goede arbeidsomstandigheden, waardoor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en andere betrokkenen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd, en waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast. Door de toepassing van dit beleid wordt het welzijn van alle medewerkers bevorderd. 
 
Kwaliteitszorg  
 
Met de verbetering van de kwaliteitszorg willen we bereiken dat alles binnen de organisatie in één keer goed gaat! Want als alles in één keer goed gaat, kunnen planningen probleemloos worden gehaald, ontstaan er minder fouten. Dit alles leidt tot: 
 
• minder kosten 
• tevreden opdrachtgevers 
• tevreden werknemers 
 
Het beleid is gericht op de tevreden opdrachtgever, dus staat in het kwaliteitszorgsysteem de klant centraal. De eisen die de klant heeft zijn de leidraad bij de werkzaamheden en vraagt van de medewerkers klantbewustheid om daar waar mogelijk uit te voeren wat de klant wil, waarbij de wettelijke normen en voorschriften in acht genomen worden. 
 
Naast aandacht voor kwaliteit worden er ook specifieke eisen gesteld aan diverse installaties. Bijvoorbeeld de KOMO Instal certificering van water-, gas- en elektra-installaties. We zijn een NCP erkend Branddetectiebedrijf voor brandmeldinstallaties en voor de inbraakbeveiliging hebben we de CCV erkenning Borg Technisch beveiligingsbedrijf. Voor het periodiek onderhouden en inspecteren van stookinstallaties heeft Technisch Beheer een SCIOS certificaat en voor de aanleg en het onderhoud van koelinstallaties het Bedrijfscertificaat Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties.  
 
Veiligheid, gezondheid en welzijn 
 
De wettelijke verplichtingen, die zijn vastgelegd in de Arbo-wet is de minimum eis voor het beleid wat betreft veiligheid en gezondheid. Door het invoeren van VCA ** binnen de organisatie wil de directie nog meer aandacht voor veiligheid en gezondheid.  
 
Milieu 
 
Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden wordt afval geproduceerd. De afvalstromen worden op een deskundige manier verzameld, opgeslagen en afgevoerd. Het afvoeren van koudemiddelen vindt plaats volgens de wettelijke eisen volgens de F-Gassenverordening. Dit om te voorkomen dat deze koudemiddelen niet in het milieu terecht komen. Alle procedures zijn omschreven in het kwaliteitshandboek van de van dam groep, hierin staat omschreven hoe diverse systemen in de organisatie zijn toegepast en hoe het beleid hierop is gericht.